Opdragelse og pædagogik

Jeg holder oplæg om opdragelse og pædagogik. Temaerne kan for eksempel være Læring gennem leg, eller kan handle om pædagogik i multikulturelle miljøer. Foredragene kan henvende sig til lærere, pædagoger eller forældre.
Udtalelser:
Arrangementet for tosprogede forældre med temaet Opdragelse: 

Indholdet var struktureret med filmklip, som understøttede og visualiserede det, som du sagde, på sådan en måde, at forældregruppen trods den store sproglige og kulturelle spredning blev grebet af det. Og du formåede på bedste vis at aktivere de 8 sproggrupper, så der kom frugtbare diskussioner ved bordene. Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra kolleger, som roste dit oplæg til skyerne og sagde, at de kunne mærke ved de forældre, som de sad sammen med, at der var meget samtale og udveksling af synspunkter.
Jeg har allerede anbefalet dig til en konsulent ved Pædagogik og Integration i Børn og Ungeafd.
 Grethe Lindø, Læssøesgade skole
Oplæg om pædagogik og læring gennem leg: 

Hej Mathias!
Selv tak for en rigtig god aften. Du er fantastisk til at formidle dit budskab på en enkel, kort, præcis og meget levende måde, som også inddrager dit publikum… Så du har fået meget ros her i vores hus 🙂
Bettina Stryhn, dagtilbudsleder, Børnegårdan Byparken, Svendborg.